• .
  • .
  • .

ME 1100 Dikey Hızlı Karışım Mikseri

ME 1100 DİKEY HIZLI KARIŞIM MİKSERİ

mixerMe 1100 tip mikserler atmosferik basınç altında çalışan paslanmaz tanklar karışımın sağlanması ve parça büyüklükleinin küçültülerek daha homojen yapı sağlanması amacıyla kullanımaktadır. Standart karıştırıcılara göre %90 oranında işlem zamanı çabuklaştırılmaktadır.

PERVANELER

tank mikseriPaslanmaz tank içindeki çevrim hızını artırmak
amacıyla kullanılır.

 

 

Döner hareket oluşturarak küçük parçaların mikser rotoruna sevki sağlanır. Hızlı mikser şaftının üzerinede tek veya çoklu uygulanabilir.